Yellowstone - Regler och Rikt RegleroRiktlinjer
_____GRUNDREGLER
1. Kopiering / plagiering är förbjudet, oavsett det gäller bilder, text eller annat. Kopiering leder till en varning, men i värsta fall avstängning. Gillar du en idé eller en stil, fråga först. Se till att du har tillåtelse att använda bilden du använder till din karaktär.

2. När du skapar ett rollspel väljer du om det ska vara öppet för alla eller privat, paxat för en speciell karaktär.

3. Powerplay med den eller de karaktärer som du rollspelar tillsammans med är absolut förbjudet. Powerplay (PP) innebär att någon styr någon annans karaktär utan tillåtelse. Tex:
"Varg 1 bet tag om Varg 2s strupe så att Varg 2 tappade andan. Sedan kastade Varg 1 iväg Varg 2, som landade på sidan och kunde inte röra sig på några minuter."
I exemplet utför Varg 1 väldigt mycket Powerplay. Samma svar utan Powerplay kan se ut såhär:
"Varg 1 högg efter Varg 2s strupe och försökte få honom att tappa andan. Sedan tog Varg 1 till alla sina krafter för att försöka slänga iväg motståndaren".

4. Inte heller är det tillåtet att göra din varg stört, bäst och vackrast. Det vill säga oövervinnerlig. I tex. en fight måste en varg ta skada på något sätt, eller i alla fall bli trött! Tänk också realistiskt om din varg blir skadad, det kan ta länge innan en skada eller ett sår försvinner. Och även om din motspelare skriver precis vad vargen tänker, kan din varg fortfarande inte läsa tankar.

5. Det finns dock ett undantag i reglen med Powerplay. Om din varg är med i en flock är det tillåtet att PP:a individer i flocken för att kunna rollspela i en realistisk flockmiljö. Läs på karaktärerna i flockens press för att kunna bedöma hur de kommer att reagera vid jakt och liknande. Några konversationer eller ovanliga handlingar är dock inte tillåtet. När du PP:ar andra i flocken, låt de reagera på ett sätt som vargen mest troligt skulle reagera i en sådan situation, med hänsyn till rang och personlighet. Det är onödigt och dumt att PP:a andra till underkastelse och idiotiska kärleksförklaringar eller liknande, och om du ser att någon gått över gränsen med denna regel, tveka inte att rapporetera direkt.

Yellowstone - Regler och Rikt 4-1

_ÅRSTIDER & ÅLDRING
1. Ett år i Yellowstone motsvarar fyra månader i verkliga livet. En månad är alltså en årstid, och på ett år hinner det bli vinter tre gånger. Årtiderna är uppdelade i ett speciellt system, som ser ut såhär:
Januari - Vinter, Februari - Vår, Mars - Sommar, April - Höst, Maj - Vinter, Juni - Vår, Juli - Sommar, Augusti - Höst, September - Vinter, Oktober - Vår, November - Sommar, December - Höst. Årstiden står alltid på framsidan.

2. En varg måste alltså åldras minst 3 år på ett år. När en valpkull föds bestämmer spelarna tillsammans hur fort valparna ska växa, 1 år på fyra eller tre månader, detta för att kunna börja rollspela dem lite snabbare.

3. I teorin är en vanlig dag fyra dagar på sidan, men det är något som vi inte håller stenhårt på. En tik är dräktig i ca 63 dygn, dela det på fyra och det blir ca 16. En tik i Yelllowstone är alltså dräktig i ca 16 dygn, men det är tillåtet att låta henne föda några dagar för tidigt eller sent.

Yellowstone - Regler och Rikt 7-2

_STYRKEBONUS
Det finns inget poängsystem där man sakta men säkert samlar ihop poäng genom att rollspela och vinna tävlingar, av den enkla anledningen att det lätt blir en kamp om vem som har mest poäng, och att folk rollspelar med korta och händelselösa inlägg inte bara på grund av tillfällig "idétorka" utan bara för att skriva inlägg som leder till poäng. Det finns dock vissa saker som leder till att vissa vargar bli starkare än andra, bortsett från hälsan och kroppsbyggndaden.

1. Det grundläggande sättet att räkna ut vem som är starkast är att titta på hur spelaren har delat upp sina "startpoäng". Varje karaktär får automatiskt 30 poäng att börja med, som man får placera ut i de tre kategorierna Styrka, Snabbhet och Uthållighet. Dessa 30 poäng får placeras hur som helst. De övriga poäng man får hamnar direkt i kategorin styrka. För att undvika fusk är det värdarna som sköter de extra poängen, dessa finns att se på Statuslistan. Det är möjligt att placera ut 60 poäng, för att man, om man vill, ska kunna sätta ut alla sina 30 poäng i ett fält. 30 poäng är dock fortfarande maxgränsen. Detta kommer kontrolleras med jämna mellanrum. Meddela Admin om du ser någon som har för många poäng.

2. Är man med i en flock får man automatiskt en styrkebonus. Styrkebonusen följer rangerna. Om flocken har minimumet på medlemmar (2 st), får alfaparet 2 poäng i styrkebonus vardera. Tre vargar gör att systemet ser ut såhär: 3, 3, 2. Fyra vargar ser ut såhär: 4, 4, 3, 2. Fem vargar ser ut såhär: 5, 5, 4, 3, 2. Och så fortsätter det.

3. Man kan också få tillfällig styrkebonus genom att vinna en eller flera kategorier i tävlingarna som avgörs varannan vecka. En vinst ger 5 poäng i styrkebonus som försvinner efter 4 veckor. 4. Det tredje sättet att få tillfällig styrkebonus är att vinna en utmaning. Detta ger 5 poäng i styrkebonus som stannar kvar i 4 veckor.

Yellowstone - Regler och Rikt 2-1

_UTMANINGAR
Inbördes strider i flockarna bör undvikas för att hålla flocken stark och välmående, men om en varg vill klättra i rang utmanar denne den som som ligger närmast över vargen i rang. Alltså kan endast vargar i flock utmana. Den utmanande vargen startar en tråd i forumet "Utmaningar". Tråden ska innehålla vargens aktuella ålder, erfarenhet (antalet tidigare utmaningar) och styrkebonus. Sedan skickar utmanaren ett PM till den utmanade vargen samt till Admin för att informera om utmaningen.

Den utmanade vargen ska svara inom 1 vecka, annars vinner den utmanande automatiskt. Undantag gäller om den utmanade är tex. bortrest och detta står på dennes presentation, då pausas utmaningen till den dag då det står att den utmanade kommer tillbaka igen.

Alfaparet kan bli utmanade, men den enda som kan utmana alfahanen eller alfatiken är någon av samma kön i flocken.

Utmaningen avgörs av 6 st sexsidiga tärningar, detta sköts av värden. Utmanaren och den utmanade har alltid en tärning var. Vem som får de övriga fyra tärningarna avgörs av detta:
- Ålder - Med hög ålder kommer fysisk svaghet, men en äldre varg är oftast mer erfaren. Är den utmanade äldre än utmanaren (men under 6 år) får denne tärningen. Är den utmanade över 6 år ges tärningen till den yngre utmanaren.
- Erfarenhet - Den av vargarna som har slagits i flest utmaningar får den andra tärningen. Har vargarna slagits i lika många utmaningar får den utmanade den andra tärningen.
- Styrkebonus - Den tredje och fjärde tärningen går till den med mest styrkebonus. Har vargarna lika mycket styrkebonus får de en tärning var.

När båda vargarna svarat i tråden slår värden tärningarna. Det kan till exempel se ut såhär:
Varg 1, den utmanade, har 3 tärningar. Varg 1 får 1, 4 och 5.
Varg 2, utmanaren, har 3 tärningar. Varg 2 får 1, 3 och 6.
Vid lika siffra vinner den utmanade. Varg 2 vinner alltså den första tärningen. Den andra tärningen vinns av varg 1,
4 går mot 3. Den tredje tärningen vinns av Varg 2, 6 går mot 5.

Skador: 1 förlorad tärning ger lindriga skador, som inte besvärar vargen alls efter några dagar, och som är helt läkta efter 1-2 veckor. 2 förlorade tärningar ger normala skador, som orsakar besvär i ungefär en vecka och som läks efter 2-3 veckor. 3 eller fler förlorade tärningar ger allvarliga skador som orsakar besvär i 3-4 veckor och som läkt först efter 5-6 veckor. Huruvida de allvarliga skadorna orsakar kroniska besvär, bestående hälta, stora ärr eller liknande bestäms av vargens spelare. Tiden räknas här i normaltid, dvs. inte som "Yellowstonedagar".

Yellowstone - Regler och Rikt 3-1

_FLOCKARNA
1. Det är tillåtet för vem som helst att skapa en flock, men man måste vara minst två stycken, en tik och en hane, som bildar alfaparet. Alfaparet måste spelas av två olika spelare. Innan någon skapar en flock måste de två spelarna kontakta Admin för att få tillåtelse. Då skapar jag en sida för flocken, och ritar ut flockens revir på kartan. Om ni vill ha reviret på en speciell plats ritar jag ut det där, annars kan det hamna var som helst.
_På flockens sida står flockens medlemmar uppskrivna i rangordning och när flocken skapades. Spelarna till alfaparet får själva skriva övrig information om flocken och skicka till Admin. När sidan behöver redigeras (tex. när det kommer nya medlemmar) meddelas Admin om ändringarna som behöver göras. Vill du veta mer? PM:a Admin med dina frågor.

2. Det finns tre huvudranger i flocken. Alfahanen (1), Alfatiken (1) och Valpskötaren (2). Valpskötaren är alltid en tik. Denna har det otroligt viktiga jobbet att vakta flockens valpar när föräldrarna inte finns där. Om det skulle hända något med modern till valparna är det också valpskötarens uppgift att amma valparna. Efter dessa tre följer resten av flocken, den som hamnar längst ner blir automatiskt omega.

3. Valparna placeras i en egen kategori, valpar, och får ingen inbördes rang.

4. När valparna blir 1 år förflyttas de från kategorin valpar till en egen rang, och får då en styrkebonus som påverkas av rangen, precis som alla andra.

5. Det finns inget maxantal för antal medlemmar en flock får ha, men om det går över 20 väljer oftast ett eller flera par att lämna flocken och skapa en egen.

6. Vill du gå med i en flock? Starta ett rollspel i flockens forum och PM:a alfaparet, så får ni rollspela fram det hela. Letar du efter flockarnas sidor? De finns i anslutning till flockkartan under Natur.

Yellowstone - Regler och Rikt 6-1

_FORTPLANTNING
1. Tikarna löper första gången sin andra vinter, men betäcks oftast inte förrän den tredje. Du ansvarar själv för att skriva upp om tiken löper eller inte på karaktärens press och i rollspel. Om tiken inte är en alfatik behöver hon inte löpa.

2. Löpen sker under hela vintern, i verkligheten dock i februari - mars. När en tik då betäcks, föder hon under senvintern eller våren. Löp och / eller dräktighet under andra tider på året är förbjudet.

3. Valpar blir ungvargar när de är 1 år, och könsmogna vid cirka 2 års ålder, då räknas de som vuxna.

4. Valpar stöts bort ur flocken när de är 2 eller 3 år gamla.

5. Tvångs- / våldsbetäckningar är förbjudet.

6. Om flocken är mindre än 8 individer är det bara alfaparet som får föröka sig. Är flocken större, 8-12 individer kan alfahanen välja att betäcka flera tikar, dock inte syskon eller döttrar. Består flocken av mer än 12 individer är det tillåtet att ha 2 hanar som förökar sig, men det är upp till alfahanen att bestämma. Har flocken mer än 15 medlemmar kan 3 par välja att föröka sig, dock aldrig mer än så.

7. Flocklösa tikar kan bli betäckta, men det är högst osannorlikt att valparna överlever eftersom det inte finns någon mer än tiken som kan skaffa mat åt dem.

8. Flocklösa hanar kan betäcka tikar som är med i en flock, men då måste hon lämna flocken för att bilda en egen tillsammans med hanen och valparna.

Yellowstone - Regler och Rikt 153s95h

_ÖVRIGT
1. Det är förbjudet med "utländska" vargar från tex. Sverige eller Australien, detta på grund av att det är högst osannorlikt att en varg skulle simma över Atlanten eller Stilla havet.

2. Varghybrider är tillåtna, men dessa måste skapas genom att en tik låter sig betäckas av en hanhund i något av människolägren. INTE tvärt om, om en hund betäcks av en varg dödas hennes avkomma.

3. Endast foton är tillåtna, inga ritade bilder.

4. Det är tillåtet att ändra ögonfärg (Även orealistiska färger som gröna, blå osv. är tillåtna, för att sätta lite mer personlig prägel på vargen) men inga andra redigeringar som tex. ändrad pälsfärg eller saker som fjädrar och halsband. Väldigt orealistiska teckningar, tex. precis halva vargen svart och precis andra halvan vit är inte heller tillåtna. Till en viss del är dock pälsfärgen tillåten att ändra, att göra en brunspräcklig varg grå genom att göra bilden svartvit, att göra en mörkbrun varg svart genom redigering eller liknande. Det är de riktigt konstiga teckningar, prickigt tex. som är förbjudna.

5. Vargar som är missbildade (tex. bara tre ben) eller har kroniska skador (tex. dövhet, blindhet, förlust av luktsinnet) är inte tillåtna, då chansen att sådana vargar skulle överleva är minimal. Blindhet på ett öga är dock tillåtet. Kom dock ihåg att blindhet på ett öga är ett slags handikapp, och det minskar andras tolerans samt gör det svårare att jaga.

Yellowstone - Regler och Rikt 7-1

_RIKTLINJER
Det finns regler, som måste hållas, men också riktlinjer som bör läsas igenom. Dessa går förstås att bryta mot, men det innebär inte regelbrott. Matnyttig information helt enkelt.

1. En lista på de vanligaste bytesdjuren i Yellowstone:
__Älg - Älgar är mycket stora och vuxna, friska djur är onödigt svåra byten som det krävs stora flockar för att lyckas nedlägga. Kalvar samt gamla och skadade djur är mer lämpliga byten. Älgar lever ensamma bortsett från kor med kalvar och liknande. 1,5-1,6 meter i boghöjd (mankhöjd). Mer information
__Wapitihjort - Ett stort hjortdjur som mäter 1,2-1,5 meter i mankhöjd. De lever i öppna skogar och gräsmarker. Honorna lever i grupper som leds av en äldre, erfaren hona. Unga och svaga hanar finns oftast med i grupperna. En frisk, vuxen wapitihjort är ett svårt byte på sommaren, men de försvagas precis som alla andra under vintern och är då attraktiva byten. Före och under parningstiden lever de i stora flockar, och vissa hanar dör under striderna inför parningen. Hanarna ger ifrån sig trumpetande ljud under parningstiden. Mer information.
__Bisonoxe - Bisonoxar är väldigt stora, upp till 3 meter långa, 1,8 meter höga och 850 kg tunga. Detta gör att det är ett väldigt svårt byte, och endast mycket gamla, sjuka eller unga djur är över huvud taget möjliga att döda eftersom hornen är vassa, huvudena tunga som slängor och deras sparkar hårda. Honor och ungdjur lever i hjordar på upp till 50 individer. Hanarna lever ensamma eller i små grupper och följer bara med honorna i augusti då det är parningstid. Mer information.
__Svartsvanshjort - Ca 1 meter i mankhöjd, hanarna har stora horn. Hanar och honor lever i olika grupper. Under vandringarna bildas större grupper. Mer information.
__Vitsvanshjort - Ca 1 meter i mankhöjd, bockarna väger upp till 130 kg och hinden 80-90 kg. Vitsvanshjorten lever ensam men kan förekomma i grupper, speciellt under parningstiden. Mer information.
__Tjockhornsfår - Ca 1 meter i mankhöjd, 1,7 meter långa och med en vikt på 120 / 70 kg är de betydligt större än vanliga får. De är väldigt duktiga klättrare och lever på bergssluttningarna. Deras stora skicklighet i klättring gör dem mycket svåra att fånga. Honor och ungdjur lever i grupper på 8-10 stycken. Unga hanar lever i egna flockar, och när de blir äldre lever de ensamma. Parningen sker under hösten, hanarna utkämpar strider sinsemellan. Mer information.
__Gaffelantilop - Ca 80 centimeter hög. Lever på slätterna och undviker skogar och berg. Under vintern, och särskilt om den är snörik, dör många djur. Gaffelantilopen kan springa i 70 km/h. Parningen sker under september, hanarna utkämpar strider sinsemellan. Mer information.
__Små gnagare - Hare, kanin, mus, ekorre med flera

2. Vissa rovdjur i Yellowstone kan döda vuxna vargar, men de flesta utgör bara hot för valparna. De största och vanligaste rovdjuren är Grizzlybjörn, Svartbjörn, Kanadensiskt lodjur, Rödlo, Puma, Prärievarg och Rödräv. Valpar kan också hotas av örnar.

3. Vargar jagar inte som kattdjur (Som smyger sig på bytet och gör en kort, snabb rush) utan förföljer sina byten, många gånger i många kilometer för att trötta ut sitt byte. Först därefter attackerar de, vanligen genom att hugga bytesdjuret i benen för att få det att falla.

4. De flesta jakter på större bytesdjur misslyckas.

5. En flock skapas vanligtvis av två unga (2 eller 3 år gamla) vargar som stötts bort ur sin födelseflock. Dessa blir det alfapar som utökar flockens storlek genom att föröka sig. Det är inget måste att tiken betäcks varje vinter, men för att göra det hela så realistiskt som möjligt är det bra. Valparna måste inte spelas av någon, utan det kan bestämmas i förväg att vissa ska dö under sitt första levnadsår eller helt enkelt födas dödfödda.

6. Skapar du en ny karaktär utöver din startkaraktär, välj gärna en valp från någon av flockarna.

7. En liten flock består vanligen av alfaparet, deras valpar och några ytterligare vargar. De avkommor som är 1-3 år hjälper till med årets kull.

8. En varg blir normalt mellan 6 och 10 år gammal. Äldre vargar förekommer, men är ovanligt.

9. Något som ofta dyker upp i rollspel är grottor. Vargarna hittar perfekta grottor och i princip bosätter sig i dem. Visst kan en varg söka skydd i en grotta eller något annat krypin under tex. ett oväder eller om det är mycket varmt på sommaren, men de bosätter sig inte i grottor som människor gör. Ensamma vandrare använder mycket sällan lyor, de är främst till för valpar.

10. Det är under vintern som vargarna mår bäst, växtätarna försvagas och det gör det mycket lättare att jaga. Under sommaren förökar sig visserligen alla växtätarna (ungar är ofta försvarslösa), men mödrarna är samtidigt starka till följd av den stora tillgången på gräs.

11. Vargar är mycket sociala och lämnar sällan tryggheten i flocken särskilt länge, så utnyttja gärna möjligheten att rolla i flockmiljö, utan att för den delen utnyttja andras karaktärer.

12. Alfaparet revirmarkerar genom att urinera, båda lyfter på bakbenet. Detta för att hålla inkräktare borta från reviret och eventuella valpar.