Karaktärsbeskrivning av Corah

30/30
 (30/30)
30/30
 (30/30)
30/30
 (30/30)